گروه محصول -> تحقیق|پروژه|مقاله -> پزشکی و بهداشتی

ورزش دومیدانی

  پیشنهاد به دوستان

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 150    کد محصول :753تاریخچه دو میدانی(ایران)

تاریخچه دو میدانی (جهان)

قوانین و مقررات

پرش طول

باند پرش

تخته پرش

ساختمان تخته پرش

منطقه فرود

پرش سه گام

موارد منع

شرایط بازکنان

داوران و برگزار کنندگان

هیئت داوران

مقررات عمومی

امکانات و تجهیزات

وسایل تخصصی رشته

تخته استارت قوس صحنه

باند دور خیز و منطقه خیز پرش از ارتفاع

ساختمان دایرهپرتاب وزنه

ساختمان دایره پرتاب دیسک

باند دور خیز پرتاب نیزه

قفس پرتاب تخصصی

وسایل بازیکن

آموزش

مهارتهای پایه

تکنیک دوهای سرعت

مراحل آموزش دوهای سرعت

تکنیک شروع دوهای سرعت

تکنیک شروع نشسته

آماده شدن برای مرحله رانش

دوهای امدادی

تکنیک های غیر دیداری تعویض چوب در دوهای امدادی

تکنیک تعویض چوب امدادی

مراحل آموزش تعویض چوب در دوهای امدادی

دوهای با مانع

مراحل آموزش دوهای با مانع

ویژگی های تکنیکی

دویدن به طرف مانع (نه پرش)

پرش ها

نشریه اصلی پرش

بازیهای پرشی

تمرین های پایه پرش ها

قوانین پرش طول

مراحل آموزش پرش طول

حرکات کششی ویژه رشته های مختلف دو میدانی

حرکات کششی توصیه شده

حرکات گره ای

حرکات کششی مانع

حرکت نشستن روی زانو ها

حرکات کششی توصیه شده (2)

حرکات کششی پایه

حرکات کششی ویژه عضلات کف و مچ پاها

حرکت کششی ویژه عضلات ناحیه کمری

ویژگی های حرکات کششی

انواع حرکات کششی

حرکات کششی ویژه دو میدانی

حرکات کششی ویژه دوهای سرعت و دوهای با مانع و پرش طول و پرش سه گام

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نماییدشماره تماس:  ایمیل:  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیریدسوال و نظر شما در مورد این محصول